Trepilefonden

Velkommen til Trepilefonden 

 bg_left2

 

Stifterne:

 

Trepilefondens formål

Trepilefonden er stiftet i 1989 af Ulla Glashof, enke efter bankdirektør Ejnar Glashof.

 

Trepilefondens formål er at yde legatstøtte til fremme af samfundsgavnlige formål inden for kultur og videnskab.

 

Uddeling af legatstøtte vil også kunne ske som en hædersgave til personer eller institutioner og organisationer, som har ydet en særlig fremragende indsats af samfundsgavnlig art.

 

Trepilefonden yder ikke legatstøtte til uddannelsesmæssige formål.

 

 

Ansøgninger:

Trepilefonden uddeler hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.

 

Der vil normalt ikke blive tildelt legater på mindre end kr. 10.000.

 

Ansøgningen skal som minimum indeholde et budget samt beskrivelse af hvad der ønskes støtte til.

 

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

 

Alle henvendelser til Trepilefonden bedes udfyldt med ansøgerens fulde navn og CPR-nr./CVR-nr. samt oplysning om den bankkonto, hvortil legatbeløbet skal udbetales.   

 

Trepilefonden anvender ikke ansøgningsskemaer.

 

Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september. Ansøgere modtager kun underretning, såfremt de er tildelt legatstøtte.

 

 

Ansøgninger sendes til

Ansøgninger Trepilefonden, c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, att.: Michael Budtz

 

 

Kontakt: 

Skulle der være spørgsmål, som hjemmesiden ikke besvarer, er du velkommen til at kontakte Mai-Britt Nielsson på telefon: +45 70 12 12 11 eller e-mail: mbn@kromannreumert.com

FAQ: 

Kan jeg indsende min ansøgning på e-mail?
Nej, det kan du desværre ikke. Kun ansøgninger modtaget pr. post behandles

Hvilken adresse skal ansøgningen sendes til?
Ansøgningen skal sendes til Trepilefonden, c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, att.: Michael Budtz

Anvender fonden ansøgningsskemaer?
Nej

I hvor mange eksemplarer skal jeg indsende min ansøgning?
Et enkelt eksemplar er nok

Skal min ansøgning blot være afsendt på datoen for ansøgningsfristen?
Din ansøgning skal være modtaget på legatets adresse senest på datoen for ansøgningsfristen for at komme i betragtning

Kan jeg aflevere min ansøgning personligt?
Ja, du kan aflevere din ansøgning hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø inden for normal åbningstid (kl. 8.00 - 18.00)

Modtager jeg en kvittering for modtagelse af min ansøgning?
Nej, vi har desværre ikke mulighed for at kvittere for modtagelsen

Modtager jeg et afslag, hvis jeg ikke har fået et legat?
Nej, kun ansøgere, der har modtaget et legat, modtager underretning

Støtter fonden uddannelsesmæssige formål?
Nej, det gør den desværre ikke